Çalışma Alanlarımız

Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Limanda bulunan üçüncü şahıslara ait deniz taşıtları, konteyner, kargo, ekipman ve diğer üçüncü şahsa ait mallarda işletmenin yükleme, boşaltma, yanaşma gibi ticari faaliyetleri esnasında oluşan maddi zararlar sonucu ortaya çıkabilecek sorumluluğunu ve dava masraflarını teminat altına alan sigorta türüdür. Bu sigortayla Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel şartlar çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.