Çalışma Alanlarımız

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçede belirlenen değerlerin teminat süresi içerisinde, inşaat sahasında, teminat dışı sayılan durumlar dışında beklenmedik ve ani bir sebep sonucu ziya veya hasara uğraması sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararı teminat altına alan sigorta türüdür.