Çalışma Alanlarımız

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortalarıyla, hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığı esnasında yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek maddi zararlar genel ve özel şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır. Emtia nakliyat sigortası, navlun sigortası, kıymet nakliyatı sigortası ve sorumluluk sigortaları gibi türlere ayrılan nakliyat sigortaları, tam ziya, geniş ve dar teminat kapsamına alınabilmektedir.