Çalışma Alanlarımız

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortacının, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlamayı taahhüt ettiği bir sigorta türüdür.