Çalışma Alanlarımız

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası, Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı ve işverene bir hizmet sözleşmesiyle bağlı işçilerin ve hak sahiplerinin, işçinin olası bir iş kazası sonucunda uğrayacağı zararı teminat altına almaktadır. İşveren Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan ana teminatlar; sözleşmeyle işverene bağlı ve SGK kapsamındaki işçiler ve hak sahiplerinin tazminat talepleri, SGK yardımı dışında kalan tazminat talepleri ve iş kazası sonucunda işverene açılan rücu davasına ilişkin tazminat talepleri ve avukatlık ücretleri olarak sıralanabilir.