Çalışma Alanlarımız

Makine Kırılması Sigortası

İşletmelerde kullanılan makinelerin uğrayabileceği zararlar sonucunda arızalanması veya kullanılamaz hale gelmesi işletmenin üretim ve işleyişine büyük ölçüde zarar verebileceğinden “Makine Kırılması Sigortası” başlığı altında teminat altına alınır. Bir mühendislik sigortası türü sayılan bu sigorta türü makine kullanımıyla tamamlanması hedeflenen işin tamamlanamaması veya tamiratı sonucu oluşabilecek maddi kayıpları temin eder.