Çalışma Alanlarımız

İş Durması ve Kar Kaybı Sigortaları

İş durması ve Kar Kaybı Sigortaları, işletmelerin çeşitli riskler sonucu uğrayabilecekleri hasarların yaratacağı iş akışının durması, hizmet veya üretiminin devam edememesi gibi durumlar dolayısıyla oluşabilecek ciro azalması veya hiç yapılamamasıyla oluşacak brüt kar kaybını poliçede belirlenen sınırlar dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.