Çalışma Alanlarımız

Yangın Sigortası

Yangın Sigortası, özel ve ticari amaçlarla kullanılan bina ve yerleşim alanlarının yangın, yıldırım ve infilak gibi olaylar sonucunda hasar görmesiyle doğrudan ve bunların sonucu ortaya çıkan duman, buhar ve hararetle oluşacak maddi zararları teminat altına alan ihtiyari bir sigorta türüdür.