Çalışma Alanlarımız

Mevcut Poliçeler ile Risklerin Değerlendirilmesi

İşyerlerinin, şirketlerin ve tesislerin işletme konusu nedeniyle karşılaşabileceği olası risklerin neler olabileceği ile mevcut poliçelerde işbu risklere sigorta koruması sağlanıp sağlanmadığı, sağlanıyor ise uygulamadaki uyuşmazlıklar çerçevesinde teminat kapsamlarının yeterli olup olmadığı konularında danışmanlık verilmektedir.